Идеята зад нашите кошници

Кошниците ни са вдъхновени от множество примери по целия свят като „тейкей“ в Япония, CSA в англоезичните страни, AMAP във Франция, Solidarische Landwirtschaft в Германия, GAS в Италия. Зад тях стои едно ново виждане за връзката между производители и потребители. Те гарантират на клиентите винаги прясна храна с гарантиран произход и качество без употребата на изкуствени пестициди и торове. Потребителите имат възможност да познават лично хората, които отглеждат тяхната храна, да научат повече за това, как тя се произвежда, и при желание да запретнат ръкави и сами да помогнат в градината. Също така те често намират непознати или слабо познати зеленчуци в кошницата си, които обогатяват тяхната диета и могат да разширят кулинарния им хоризонт.

На нас, производителите, кошниците дават сигурност, че отгледаните зеленчуци ще бъдат оценени и изядени с любов, няма да изхвърлим нищо от непродадената на пазара стока и няма да бъдем подложени на напрежението да имаме точно определено количество от даден зеленчук. Последното намалява риска, на който сме изложени от произволията на времето и природата, защото в разнообразната ни градина винаги се намира заместител на някоя култура, която по определени причини е закъсняла или е била неуспешна в даден сезон.

Абонаментът за нашите кошници пък установява за нас съвсем нови условия за работа, защото ни дава сигурност и парични средства още в началото на сезона, когато рискът и финансовото натоварване на нашето стопанство са най-големи.

Не на последно място, избирайки този модел на пазаруване, вие подкрепяте и давате възможност за съществуване на едно малко стопанство, което се намира извън порочния кръг на масовото производство на храна, носещо със себе си експлоатация на човешките и природни ресурси, замърсяване, разхищение на храната. Така вие давате вашия принос за опазване на природата, на плодородието на почвите и за установяване на едни по-човешки отношения между производител и потребител.

Тук може да се върнете към страницата за поръчки.

Много ще сме ви благодарни, ако разпространите този модел на пазаруване. Съответно ако вече сте си поръчвали кошница от нас, ви отправяме следното предложение: Препоръчайте ни на ваш приятел! Вашата следваща и неговата първа кошница ще бъдат на половин цена! Достатъчно е той или тя да напише в полето за забележки към поръчката: „Препоръчан(а) от ….“